Valors

Vers els nostre clients, un punt clau per la nostra entitat són els valors i compromisos, com són: la professionalitat, la innovació, la serietat, la humanitat i la flexibilitat...

Rc mediambiental

En la vida quotidiana poden sorgir imprevistos que comprometin el seu patrimoni degut a una reclamació de danys per responsabilitat civil a un tercer. A Financera d’Assegurances som conscients de la necessitat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per això us oferim una cobertura a la vostra mida.

Patrocinis Esportiu

Financera d’Assegurances, a més de ser una companyia dedicada a garantir la tranquil·litat i seguretat dels seus clients, també té present el retorn a la societat, per això la nostra empresa col·labora i patrocina actes, persones o institucions on la seguretat i l’esforç sigui la seva finalitat.

Assegurança Escolar