Responsabilitat Medioambiental

La cura del medi ambient és una de les preocupacions més presents en la societat actual. És per aquesta raó que el Govern d’Andorra va incorporar, en el Decret del 3 de novembre de 2010, d’aprovació del Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs, tota una serie de mesures destinades a garantir una millor protecció mediambiental i a minimitzar els riscos d’aquestes instal·lacions.

Entre aquestes mesures, s’inclou la obligació de contractar una pòlissa de responsabilitat civil mediambiental per cobrir els danys que poden ocasionar les instal·lacions d’emmagatzematge i subministrament.

A Financera d’Assegurances posem a la seva disposició l’Assegurança de responsabilitat civil mediambiental, que li permetrà de complir amb aquesta obligació. És un producte que s’adreça tant a les comunitats de propietaris com als particulars i empreses, i que cobreix els danys, sovint importants i costosos, que es puguin ocasionar a tercers i al medi ambient.

Serà un plaer d’oferir-li la pòlissa que més s’adapti a les seves instal·lacions i a les seves necessitats.