PIME

Les pòlisses multirisc per a Comerç o PIME de Financera d’Assegurances li permeten garantir d’una manera global els seus béns, actius i activitats. Asseguri el futur de les seves propietats i dels seus negocis i les possibles pèrdues o paralitzacions a conseqüència d’un sinistre, a través de les cobertures flexibles i adaptades que oferim.

Pime és una solució paquetitzada que inclou un conjunt de garanties habitualment interessants. Amb una única pòlissa el client protegeix la seva empresa.

Algunes cobertures bàsiques de les pòlisses PIME/Comerç de Financera d’Assegurances són:

 • Incendi i complementaris
 • Fiances judicials
 • Danys per aigua
 • Danys elèctrics
 • Danys estètics
 • Trencament de vidres, sanitaris, rètols, etc.
 • Inhabilitat
 • Pèrdua de lloguers

Opcionals:

 • Robatori i espoliació
 • Responsabilitat civil
 • Equips electrònics
 • Pèrdua de beneficis
 • Béns refrigerats
 • Riscs extraordinaris

A Financera d’Assegurances creem i dissenyem les garanties addicionals que necessiti per tal d’oferir una assegurança completa i adaptada a les necessitats del seu negoci.