Flotes de vehicles

Configuri l’assegurança de la seva flota d’automòbils a mida, per tal que vostè, els seus treballadors, el seu vehicle, els vianants, el mobiliari urbà i els altres vehicles estiguin totalment segurs. Contracti des de les cobertures més bàsiques i generals fins a les més completes i específiques, sempre amb la millor garantia de servei. I a més, gaudeixi de bonificacions per no sinistralitat.

Flotes de vehicles cobreix els riscos específics de les empreses que disposen d’un equip propi de vehicles.

Les garanties bàsiques de les nostres pòlisses de flotes d’automòbils són:

  • Responsabilitat civil fins a 50.000.000 €
  • Fiances judicials
  • Defensa i reclamació de danys
  • Assistència en carretera 24 hores / km 0
  • Accidents conductor

Les cobertures addicionals disponibles, segons les seves necessitats, són:

  • Danys propis
  • Incendi i explosió
  • Trencament de llunes o vidres
  • Robatori
  • Pèrdua total

Que els vostres treballadors condueixin amb la tranquil·litat de tenir una bona assegurança. Faci’ns arribar les seves necessitats.