Empresa

Home » Empresa

Empresa

L’ empresa és un ens dinàmic on conviuen persones, processos, immobles, vehicles… Per tant, és molt alt el risc de patir sinistres que provoquin danys materials propis o que ocasionin perjudicis a tercers. A aquesta alta freqüència s’hi afegeix la incertesa en la transcendència i en la naturalesa del sinistre.

Financera d’Assegurances protegim als nostres clients empresarials en àmbits fonamentals:

hands-269273_960_720

Responsabilidad Civil

En la vida quotidiana poden sorgir imprevistos que comprometin el seu patrimoni degut a una reclamació de danys per responsabilitat civil a un tercer. A Financera d’Assegurances som conscients de la necessitat de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, per això us oferim una cobertura a la vostra mida.

building-1368945_960_720

PIME

Les pòlisses multirisc per a Comerç o PIME de Financera d’Assegurances li permeten garantir d’una manera global els seus béns, actius i activitats. Asseguri el futur de les seves propietats i dels seus negocis i les possibles pèrdues o paralitzacions a conseqüència d’un sinistre, a través de les cobertures flexibles i adaptades que oferim.

action-1853283_960_720

Flotes de vehicles

Configuri l’assegurança de la seva flota d’automòbils a mida, per tal que vostè, els seus treballadors, el seu vehicle, els vianants, el mobiliari urbà i els altres vehicles estiguin totalment segurs. Contracti des de les cobertures més bàsiques i generals fins a les més completes i específiques, sempre amb la millor garantia de servei.

business-1850173_960_720

Avaria maquinària

Financera d’Assegurances li ofereix la possibilitat de protegir la seva activitat econòmica en front de qualsevol eventualitat.

Avaria de maquinària és una cobertura específica per cobrir danys accidentals i avaries en aquells equips crítics pel funcionament de l’empresa.

Contacti’ns.

workers-2252092_960_720

Tot risc construcció

Tot risc construcció cobreix els danys materials que es poden produir durant tot el procés de construcció d’un immoble. L’assegurança que li proporcionarà una total protecció, des dels danys produïts per l’obra en sí, fins als que puguin tenir l’equip i la maquinària.

Una assegurança idònia per preservar els seus interessos per qualsevol projecte d’edificació, des que comença la seva construcció fins a la definitiva finalització i lliurament.

Una assegurança pensada en les necessitats d’un risc que es troba exposat a gran varietat d’eventualitats. I pensant en el futur, aprofiti l’ocasió per contractar la pòlissa Desenal. Un servei adaptat i creat per qualsevol dany material que tingui el seu origen o afecti als elements constructius fonamentals de l’immoble, durant els pròxims 10 anys.

Demani més informació a qualsevol dels nostres agents o al departament de producció de les nostres oficines.

colors-1838392_960_720

Transport mercaderies

Financera d’Assegurances li ofereix la possibilitat de protegir la seva activitat econòmica en front de qualsevol eventualitat.

Protegeixi les seves mercaderies. Una assegurança destinada a donar cobertura als possibles danys materials que es puguin produir durant el seu transport.

Contacti’ns i l’informarem sense cap tipus de compromís.

worker-1895691_960_720

Desenal de danys

Garanteixi la seva tranquil·litat un cop finalitzada la seva construcció, obra o propietat.

Des de la contractació de l’obra i una vegada finalitzats els treballs, Financera d’Assegurances, durant els pròxims 10 anys, ha creat un servei adaptat i específic que satisfarà les necessitats de particulars, promotors, constructors i tècnics. Per qualsevol dany material que tingui el seu origen o afecti als elements estructurals de les vivendes i dels edificis que construeixi.

Consulti les nostres garanties.

solar-cells-491703_960_720

Responsabilitat Medioambiental

La cura del medi ambient és una de les preocupacions més presents en la societat actual. Per aquesta raó, el Govern d’Andorra va aprovar la inclusió (Decret del 03.11.2010) en el Reglament d’emmagatzematge i subministrament d’hidrocarburs una sèrie de mesures destinades a garantir una millor protecció mediambiental i a minimitzar els riscos d’aquestes instal·lacions.

Una assegurança idònia per preservar els seus interessos per qualsevol projecte d’edificació, des que comença la seva construcció fins a la definitiva finalització i lliurament.

Una assegurança pensada en les necessitats d’un risc que es troba exposat a gran varietat d’eventualitats. I pensant en el futur, aprofiti l’ocasió per contractar la pòlissa Desenal. Un servei adaptat i creat per qualsevol dany material que tingui el seu origen o afecti als elements constructius fonamentals de l’immoble, durant els pròxims 10 anys.

Demani més informació a qualsevol dels nostres agents o al departament de producció de les nostres oficines.

the-sea-1252182_960_720

Embarcacions

Per gaudir al màxim de la seva passió preocupant-se només per navegar, Financera d’Assegurances crea aquest producte de responsabilitat civil, que respon a les demandes i necessitats dels propietaris i usuaris d’embarcacions esportives i d’oci.

Demani més informació.