Comunitats

Les pòlisses per a Comunitats de Financera d’Assegurances li permeten garantir d’una manera global els seus béns. Asseguri el futur de les seves propietats i les possibles pèrdues a conseqüència d’un sinistre, a través de cobertures flexibles i adaptades.

La propietat de la nostra vivenda ens converteix, a l’hora, en propietaris d’una part de la comunitat en la que està integrada. Per tant, l’hem de protegir tant dels danys materials que la puguin deteriorar com de la nostra responsabilitat en cas de que s’ocasionin perjudicis a tercers.

A Financera d’Assegurances hem unificat en una única pòlissa els diferents riscos que amenacen la comunitat, siguin quines siguin les seves característiques o el nombre d’habitatges que la composen.

Amb la pòlissa de comunitats, Financera d’Assegurances protegeix tant els espais comuns com els pàrquings i els locals comercials, que hi estan integrats.

Les cobertures bàsiques de les pòlisses multirisc llar de Financera d’Assegurances són:

 • incendi i complementaris
 • responsabilitat civil
 • fiances judicials
 • danys per aigua
 • danys elèctrics
 • danys estètics
 • trencament de vidres, sanitaris, etc.
 • inhabitabilitat
 • robatori i espoliació
 • riscs extraordinaris
 • accidents
 • vandalisme

A Financera d’Assegurances creem i dissenyem les garanties addicionals que necessiti per tal d’oferir una assegurança completa i adaptada a les necessitats de la Comunitat.